SPEŁNIAMY WYMAGANIA DYREKTYWY RoHS-2Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych

Potwierdzamy, że wszystkie wyroby produkowane w NADODRZE Sp. z o.o., są zgodne z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/EU (RoHS-2) i późniejszymi zmianami 2015/863/EU, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

https://nadodrze.pl/wp-content/uploads/2019/12/RoHS-3-Nadodrze-Sp.-z-o.o.-320x434.jpg

Copyright by NADODRZE Sp. z o.o. | All rights reserved | Projekt i wykonanie ETCOM.pl